acclivity

acclivity
acclivity [ə kliv′ə tē]
n.
pl. acclivities [L acclivitas < acclivis, uphill < ad-, up + clivus, hill < IE base * k̑lei-, to incline: see LEAN1]
an upward slope of ground: opposed to DECLIVITY

English World dictionary. . 2014.

Игры ⚽ Нужен реферат?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

  • Acclivity — Ac*cliv i*ty, n.; pl. {Acclivities}. [L. acclivitas, fr. acclivis, acclivus, ascending; ad + clivus a hill, slope, fr. root kli to lean. See {Lean}.] A slope or inclination of the earth, as the side of a hill, considered as ascending, in… …   The Collaborative International Dictionary of English

  • acclivity — (n.) 1610s, from L. acclivitatem (nom. acclivitas) an ascending direction, an upward steepness, from acclivis mounting upwards, ascending, from ad up (see AD (Cf. ad )) + clivus hill, a slope, from PIE *klei wo , suffixed form of *klei to lean …   Etymology dictionary

  • acclivity — nuokalnė statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Nuožulnus kalno ar kitokios aukštumos ruožas. Gali būti mažo (5–15°), vidutinio (15–25°) ir didelio (daugiau kaip 25°) nuolydžio. atitikmenys: angl. acclivity; declivity; slope vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • acclivity — šlaitas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Gruntinių hidrotechninių įrenginių, iškasų ir pylimų šoninis paviršius. atitikmenys: angl. acclivity; declivity; mountainside; slope vok. Abhang, m; Böschung, f; Hang, m rus. откос, m; …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • acclivity — šlaitas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Kalno arba kalvos šonas. atitikmenys: angl. acclivity; declivity; mountainside; slope vok. Abhang, m; Böschung, f; Hang, m rus. откос, m; скат, m; склон, m …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • acclivity — šlaitas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Slėnio šonas. atitikmenys: angl. acclivity; declivity; mountainside; slope vok. Abhang, m; Böschung, f; Hang, m rus. откос, m; скат, m; склон, m …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • acclivity — šlaitas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Stogo šonas. atitikmenys: angl. acclivity; declivity; mountainside; slope vok. Abhang, m; Böschung, f; Hang, m rus. откос, m; скат, m; склон, m …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

  • acclivity — noun (plural ties) Etymology: Latin acclivitas, from acclivis ascending, from ad + clivus slope more at declivity Date: 1614 an ascending slope (as of a hill) …   New Collegiate Dictionary

  • acclivity — acclivitous, acclivous /euh kluy veuhs/, adj. /euh kliv i tee/, n., pl. acclivities. an upward slope, as of ground; an ascent (opposed to declivity). [1605 15; < L acclivitas, equiv. to accliv(is) steep (ac AC + clivis, adj. deriv. of clivus… …   Universalium

  • acclivity — noun /əˈklɪvɪtɪ/ A slope or inclination of the earth, as the side of a hill, considered as ascending, in opposition to declivity, or descending; an upward slope; ascent …   Wiktionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”